INWOD
Inżynieria Środowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory Waldemar Łągiewka
O firmie
Realizacje
Nasi klienci
Nasz zespół
Kontakt
Nasz zespół

 

Prace projektowe są wykonywane przez inżynierów, korzystających z aktualnej wiedzy technicznej i najnowocześniejszego oprogramowania komputerowego. W skład naszego działu projektowego wchodzą projektanci wszystkich branż, niezbędnych do wykonania projektu budowlanego zgodnego z obowiązującymi przepisami.

Nad Państwa zleceniem będą czuwać m.in:

mgr inż. Waldemar Łągiewka - właściciel, koordynator prac projektowych i osoba odpowiedzialna za jakość dokumentacji technicznej pod względem formalnym i technicznym

projektant w specjalności instalacyjno - inżynierskiej w zakresie:
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, ochrony środowiska
upr. nr 232/Sz/89 wydane przez UW w Szczecinie
kod identyfikacyjny: ZOIIB: ZAP/IS/1609/01

mgr inż. Piotr Byczkowski - projektant branży instalacyjnej

projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie:
sieci i instalacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych
upr. nr 160/Sz/2002 wydane przez UW w Szczecinie
kod identyfikacyjny ZOIIB: ZAP/IS/0210/03

mgr inż. Paweł Paterkowski


mgr inż. Adam Sterczak


mgr inż. Paweł Zarczyński

Właściciel firmy pełni obecnie rolę projektanta w biurze Inżyniera Kontraktu (konsorcjum firm Luis Berger, SAS i Tebodin) nad realizacją inwestycji "Renowacja istniejącej sieci kanalizacyjnej dla lewobrzeżnej części miasta Szczecin".

 


 
O firmieRealizacjeNasi klienciNasz zespółKontakt