INWOD
Inżynieria Środowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory Waldemar Łągiewka
O firmie
Realizacje
Nasi klienci
Nasz zespół
Kontakt
Oczyszczalnie ścieków
Sieci wodne
Sieci kanalizacyjne
Opracowania, ekspertyzy, opinie
Opracowania, ekspertyzy, opinie

Opracowania konsultacyjne, koncepcyjne i programowe dotyczące gospodarki ściekowej:

"Koncepcja programowo-lokalizacyjna kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Nowym Warpnie"
zamawiający: "INMAR" sp. z o.o. Szczecin

"Zarządzanie Jakością Wód w Zlewni Jeziora Jamno" opracowanie consultingowe we współpracy z firmami holenderskimi "Euroconsult", "DHV" i "Gromtij" - inwentaryzacja źródeł ścieków, wytyczenie strategii ochrony jeziora
Zamawiający: NFOŚ Warszawa

"Zarządzanie Jakością Wód w Zlewni Jeziora Jamno" opracowanie consultingowe we współpracy z firmami holenderskimi "Euroconsult", "DHV" i "Gromtij" - konsultacja techniczno-ekonomiczna w zakresie odprowadzania ścieków z obszaru pilotażowego "Będzino"
Zamawiający: NFOŚ Warszawa

"Ekologiczna Renowacja Historycznych Kwartałów Mieszkalnych w Szczecinie - kwartał Turzyński" - kierownictwo zespołu badawczego ds. "WODY" w opracowaniu konsultigowym grupy pracowników Politechniki Szczecińskiej we współpracy z holenderską farmą "Woon Energee"
Zamawiający: UM Szczecin

"System kanalizacji sanitarnej dla wsi Brzesko, Letnin i Mechowo" k/Pyrzyc - kanalizacja grawitacyjna dla trzech wsi, dwie przepompownie, rurociągi tłoczne ścieków do oczyszczalni w Pyrzycach.
Zamawiający: NFOŚ Szczecin, UMiG Pyrzyce

"System kanalizacji sanitarnej dla Baniewic i ośrodków wczasowych nad j. Długim" k/Bań - kanalizacja sanitarna dla Baniewic, przepompownia ścieków dla Baniewic, przepompownia i rurociąg tłoczny, modernizacja przepompowni istniejącej, wyznaczenie kierunku dla części gminy.
Zamawiający: NFOŚ Szczecin, UG Banie

"Koncepcja budowy dwóch oczyszczalni ścieków i przesyłu ścieków dla części terenów portowych tzw. Międzyodrza" w Szczecinie.
Zamawiający: NFOŚ Szczecin, Spółka Wodna "Międzyodrze"

"Koncepcja przesyłu ścieków z Podjuch do oczyszczalni ścieków w Zdrojach" w Szczecinie.
Zamawiający: NFOŚ Szczecin, UM Szczecin

"Koncepcja programowa budowy systemu kanalizacji sanitarnej dla gm. Warnice"
Zamawiający: UG Warnice

Studium uwarunkowań i kierunków rozbudowy systemu kanalizacyjnego w gm.Przelewice, woj. szczecińskie.
Zamawiający: NFOŚ Szczecin, UG Przelewice

"Koncepcja programowa budowy systemu kanalizacji sanitarnej dla gm. St. Dąbrowa".
Zamawiający: UG Stara Dąbrowa
 
"Program budowy systemu kanalizacji sanitarnej w gm. Bielice"
Zamawiający: UG Bielice

"Program budowy systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków w gminie Chojna"
Zamawiający: Urząd Miejski w Chojnie

"Wariantowa koncepcja kanalizacji sanitarnej z oczyszczalniami w gm. Stare Czarnowo"
Zamawiający: PROMIS Szczecin

"Strategia budowy systemu kanalizacji sanitarnej w gm. Kobylanka"
Zamawiający: UG Kobylanka

"Koncepcja budowy systemu kanalizacji sanitarnej dla części gminy Wolin leżącej po wschodniej stronie Zalewu Szczecińskiego"
Zamawiający: UG Wolin

"Wariantowa koncepcja budowy systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Dobra Nowogardzka"
Zamawiający: UG Dobra Nowogardzka

"Koncepcja budowy systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Pyrzyce"
Zamawiający: UG Pyrzyce

"Studium gospodarki ściekowej dla Wałcza"
Zamawiający: EKOKLAR Piła

"Master plan gospodarki wodno - ściekowej dla gminy Police"
Zamawiający: UG Police

"Koncepcja programowa wodociągu i kanalizacji dla gminy Rymań"
Zamawiający: UG Rymań

"Koncepcja budowy systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Goleniów"
Zamawiający: UG Goleniów

Ekspertyzy i opinie techniczne

Opinia nt. oczyszczalni ścieków w Goleniowie - stan istniejący i możliwości przebudowy.

Ocena techniczno - technologiczna ofert na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Złozieńcu z I etapu przetargu.
 
Opinia techniczna dotycząca zaprojektowanej przepompowni sieciowej P1 w Maszewie.

Opinia techniczna z elementami analizy ekonomicznej dot. budowy kanalizacji ogólnospławnej i oczyszczalni ścieków w Sulęcinie.

Ekspertyza nt. budowy kanalizacji podciśnieniowej w gminie Gryfino w m.Radziszewo, Daleszewo, Nowe i Stare Brynki, Czepino, Żabnica.

Opinia techniczna nt. budowy kanalizacji ciśnieniowej w ul. Kościuszki w Węgorzynie, gm.Węgorzyno.

Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat studiów wykonalności

"Budowa hali widowiskowo - sportowej w Trzcińsku-Zdroju"
Urząd Miasta i Gminy Trzcińsko
rok 2004
czas: 2 miesiące

"Budowa przepompowni głównej, rurociągu tłocznego oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Cedyni"
Urząd Miasta i Gminy Cedynia
rok 2004
czas: 3 miesiące

"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko"
Urząd Miasta i Gminy Moryń
rok 2004
czas: 3 miesiące

"Budowa wodociągu gminnego w zachodniej części gminy Drawno w celu poprawy jakości wody pitnej"
Urząd Miasta i Gminy
Drawno
rok 2005
czas: 2 miesiące

"Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Bierzwnik - Płoszkowo i Starzyce"
Urząd Gminy Bierzwnik
rok 2004
czas: 1 miesiąc

"Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Sienica, Stara Studnica, Pępłówek i Kolonia Pępłówek wraz z oczyszczalnią ścieków w Sienicy"
Zarząd Gminy
Kalisz Pomorski
Rok 2004
czas: 2 miesiące

"Budowa świetlicy wiejskiej w Glicach"
Urząd Miasta i Gminy Cedynia
Rok 2005
Czas: 2 miesiące

 


 
O firmieRealizacjeNasi klienciNasz zespółKontakt