INWOD
Inżynieria Środowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory Waldemar Łągiewka
O firmie
Realizacje
Nasi klienci
Nasz zespół
Kontakt
Oczyszczalnie ścieków
Sieci wodne
Sieci kanalizacyjne
Opracowania, ekspertyzy, opinie
Sieci kanalizacyjne

Opracowania projektowe w zakresie kanalizacji:

1985 - 1991 r. - Spółdzielnia Pracy Inżynierów "WEKTOR" w Szczecinie

Kanalizacja sanitarna i deszczowa w miejscowości Lipiany - trzy główne kolektory, dwie przepompownie, trzy piaskowniki
Zamawiający: Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji O/Szczecin "CR"

Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - pompowa w miejscowości Dobrzany - dwa główne kolektory, dwie przepompownie - ZTE i PT
Zamawiający: WDI O/Stargard Szcz. "CR"

Kanalizacja sanitarna i deszczowa w Chojnie - pięć głównych kolektorów sanitarnych, dwie przepompownie - ZTE i PT dla zlewni "D"
Zamawiający: WDI O/Szczecin "NR"

1991 r. - Politechnika Szczecińska - Projektowanie i Nadzory

Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - pompowa dla wsi Brzesko, Letnin i Mechowo k/Pyrzyc - kanalizacja grawitacyjna dla trzech wsi, dwie przepompownie, rurociągi tłoczne ścieków do oczyszczalni w Pyrzycach.
Zamawiający: Zakład Technicznych Usług Komunalnych NFOŚ, Szczecin, ul. Potulicka 59,
dla UMiG w Pyrzycach "WR"

Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - pompowa dla Baniewic i ośrodków wczasowych nad j. Długim k/Bań - kanalizacja sanitarna dla Baniewic, przepompownia ścieków dla Baniewic, przepompownia i rurociąg tłoczny, modernizacja przepompowni istniejącej.
Zamawiający: Zakład Technicznych Usług Komunalnych NFOŚ, Szczecin, ul. Potulicka 59
dla UG w Baniach "WR"

Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - pompowa dla Dziwnowa" - trzy wyodrębnione obszary realizacyjne, dwanaście przepompowni sieciowych i przepompownia główna - przekroczenie rz. Dziwny rurociągiem tłocznym Ø200mm.
Projekt wstępny i Projekt budowlany. "WR"

Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - pompowa dla Reska - cztery wyodrębnione obszary realizacyjne, wykorzystanie istniejącej kanalizacji, pięć przepompowni sieciowych i przepompownia główna.
Proj. wstępny i proj. budowlane.
Zamawiający: ZUK dla UMiG w Resku "WR"

Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - pompowa dla Warnic - przepompownia główna i przepompownia sieciowa.
Zamawiający: UG Warnice "R" "WR"

Kanalizacja sanitarna dla Chociwla - I etap, przekroczenie trakcji PKP, przepompownia główna
Zamawiający: ZTUK NFOŚ Szczecin dla UMiG w Chociwlu "R"

Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Bielin k/Morynia
Zamawiający: ZTUK NFOŚ Szczecin dla UMiG w Moryniu "R"

Przepompownia ścieków w Ślazowie z rurociągiem tłocznym ze Ślazowa do Przelewic
Zamawiający: ZTUK NFOŚ Szczecin dla UG w Przelewicach "R"

1997 r. - "INWOD" Inżynieria Środowiska Wodnego, Projektowanie i Nadzory

Kanalizacja sanitarna dla Warnicy "B" - dwa kolektory, dwie przepompownie.
Zamawiający: UG w Warnicy "WR"

Przepompownia ścieków z rurociągiem tłocznym z osiedla "Przy Zanie" do Lubieszyna k/Szczecina
Zamawiający: "Instalator" mgr inż. A. Gogulski dla Społeczny Komitet Budowy Osiedla "Przy Zanie" "WR"

Kanalizacja deszczowa w systemie podciśnieniowym wraz ze stacją próżniową dla północnej części Międzywodzia
Zamawiający: ZTUK NFOŚ Szczecin dla UG w Dziwnowie "NR"

Kanalizacja sanitarna dla Kamionki, Wierzchlasu i Goszkowa - 4 przepompownie, 12,5 km sieci
Zamawiający: PW SAGA dla UMiG Mieszkowice "WR"

System kanalizacji sanitarnej w gminie Warnice - 15 przepompowni, 27,6 km sieci
Zamawiający: "Ekoklar" Piła dla Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie "WR"

System kanalizacji sanitarnej w gminie Bielice - 15 przepompowni, 35,0 km sieci
Zamawiający: "Ekoklar" Piła dla Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie "WR"

Kanalizacja dla miejscowości Bierzwnik - 5 przepompowni, 8,0 km sieci
Zamawiający: PW SAGA dla UG w Bierzwniku "WR"

Przepompownia PP "BANK" z rurociągiem tłocznym oraz przyłączami wod. - kan. dla Półwyspu Piaskowego - Kanalizacja sanitarna w Dziwnowie - część wschodnia - aneks, 1 przepompownia, 0,5 km sieci
Zamawiający: ZG w Dziwnowie "CR"

Kolektory sanitarne tłoczne i grawitacyjne z Mokrzycy Wielkiej przez Mokrzycę Małą do oczyszczalni ścieków w Wolinie - 2 przepompownie, 4,6 km sieci
Zamawiający: ZM w Wolinie "NR"

Kanalizacja sanitarna w Gryficach - 1 przepompownia, 1,9 km sieci
Zamawiający: ZM w Gryficach "NR"

Kolektory sanitarne wraz z przyłączami w m. Bełczna gm. Łobez - 1 przepompownia, 1,0 km sieci
Zamawiający: ZM w Łobzie "WR"

Kolektory sanitarne wraz z przyłączami w m. Rymań - 4 przepompownie, 1 przepompownia modernizowana, 8,8 km sieci
Zamawiający: UG w Rymaniu "WR"

System kanalizacji sanitarnej "Kozielice" na terenie gminy Kozielice - 2 przepompownie, 4,4 km sieci
Zamawiający: UG w Kozielicach "WR"

Objaśnienia:
"R" - zrealizowano
"NR" - niezrealizowane
"CR" - częściowa realizacja
"WR" - w trakcie realizacji lub przygotowania do realizacji
 


 
O firmieRealizacjeNasi klienciNasz zespółKontakt